دلنوشته

جملاتی که باعث آرامش

دلنوشته

جملاتی که باعث آرامش


                         
                   خـــوشا عـشقے که عــنوانـش تـــو بـــــاشے،
                   خـــــوشا دلـے که وجــــودش تــوبــــــاشے،
                   خــــوشا بـه حال اون که روحش تـوبــاشے،
                   خـــوشا روزے که لحظه به لحظه اش تـــوبـــــاشے...
   
                         خــــدایا مارا به حال خــود مگذار❤️